Welcome to Nernst.

Keurgids

Tipe Proses of Toestel

Prosesvoorwaardes

Sensorinstallasiemodus

Meetreeks

Modelle gebruik

Ketels Pakket Verbrande gas of brandstofolie In-lyn installasie 0 tot 100% O2 Verstelbaar N2001 / N2032 & H-reeks sonde
Kragopwekking Verbrande Steenkool, stowwerige vliegas
Verbrande olie
Verbrande houtspaanders, as
Swart drank herstel Verbrande Swart Drank, stowwerig
Yster & Staal Verhitting Oond Verbrande gas In-lyn installasie 0 tot 100% O2 Verstelbaar N2032 & H-reeks sonde
Uitgloeioond H2Nx (indirek afgevuur)
Coke Oond Verbrande gas
Soakput Verbrande gas
Aluminium Potlines & Houoond Vyandige komponent - fluoried In-lyn installasie 0 tot 100% O2 Verstelbaar N2032 & H-reeks sonde/kamer
Verbrandingsoonde Huishoudelike vullis Verbrande gas en vyandige verbindings In-lyn installasie 0 tot 100% O2 Verstelbaar N2001 / N2032 & CR reeks sonde
Mediese of giftige afval Verbrande gas en vyandige verbindings
Hoë temperatuur oonde / oonde Roterende kalk Verbrande gas

In-lyn installasie

0 tot 100% O2 Verstelbaar N2001 / N2032 & H-reeks sonde
Sement Verbrande gas (en soms rubber)
Glas Verbrande gas (hoë silika) N2001 / N2032 & H-reeks sonde
Keramiek Verbrande gas (hoë glasvloed) N2032 & H reeks /HH reeks /R reeks sonde
Baksteen Verbrande gas (hoë glasvloed) N2032 & H-reeks sonde
Suurdoupunt Kragopwekking Verbrande Steenkool, stowwerige vliegas In-lyn installasie 0°C tot 200°C Suurdoupuntwaarde.Verstelbaar N2035A SUURDOUW
Suurstof en brandbare gas twee-komponent Kragopwekking Verbrande Steenkool, stowwerige vliegas In-lyn installasie 0 tot 100% O2 Verstelbaar N2032-O2/CO twee-komponent
0 tot 2000ppm CO Verstelbaar
Hitte behandeling Verseëlde blusoond CO / CO2(verminder) In-lyn installasie 0 tot 1,5% koolstof L-reeks/R-reeks onverhitte sonde
Roterende oond CO / CO2(verminder)
Mesh Belt Oond CO / CO2(verminder)
Droog oonde Regstreeks afgedank Waterdamp In-lyn installasie 0 tot 100% waterdamp N2035 & HMW waterdampsonde
Indirekte afgedank Waterdamp Verstelbaar
Bak oonde Indirekte afgedank Waterdamp & moontlik vet In-lyn installasie 0 tot 100% waterdamp Verstelbaar N2035 & HMW waterdampsonde
Chip vervaardiging Vinnige uitgloeiing N2 Ingeboude sensor in die ontleder 0 tot 100% O2 Verstelbaar NP32
Litografie N2
Hoëdruk ketels Hoëdruk stoomketels Waterdamp In-lyn installasie 0 tot 100% O2 Verstelbaar N2032 & HGP reeks hoëdruk tipe sonde

Kernstoomketels

Waterdamp

Kernkragketels

Waterdamp